Гаранционно обслужване

1. С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, www.mebeliarena.bg предоставя гаранционна карта, съдържаща условията на търговската гаранция предоставена от производителя, друг търговец или www.mebeliarena.bg. В случай, че не е предоставена гаранционна карта се прилагат правилата на ЗЗП. При неяснота или проблем, Потребителят трябва да се свърже с  www.mebeliarena.bg

2. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112 - чл.115 от ЗЗП.

3. Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП.

4. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената търговска гаранция:

- В случай на непредоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи

- В случай на повреди причинени при транспорт на Потребителската поръчка

- Нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж( започнат/ извършен) от страна на потребителя

- При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от не оторизиран от www.mebeliarena.bg сервизен( монтажен) център

- В случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя)

- В случай на нарушаване на физическата цялост на стоката

- В случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/ извършва монтаж на детайла/продукта.

5. Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).

6. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.

7. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Гаранционното обслужване се извършва само от служители оторизирани от www.mebeliarena.bg.