Гаранционно обслужване

Вашето спокойствие е важно за нас, доверете ни се! Ние изпълняваме своите обещания!

В доказателство на това всички продукти в mebeliarena.bg са придружени с приемо-предавателен протокол, която осигурява минимум 24 месеца гаранция от датата на подписване му. 

Запазете касовата бележка или приемо-предавателния протокол, като удостоверение за покупката. Тя е условие за валидност на гаранцията.

При извършване на монтаж от наш екип в случай, че бъде открит дефект можем много по-бързо и лесно можем да реагираме за отстраняването или да извършим рекламация.

За допълнителни въпроси и информация се свържете с нас на телефон 0899 661 771 


Гаранционни условия

1.С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, www.mebeliarena.bg предоставя гаранционна карта,съдържаща условията на търговската гаранция предоставена от производителя, другтърговец или www.mebeliarena.bg. В случай, че не е предоставенагаранционна карта се прилагат правилата на ЗЗП. При неяснота или проблем,Потребителят трябва да се свърже с  www.mebeliarena.bg

2.Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите,произтичащи от гаранцията по чл.112 - чл.115 от ЗЗП.

3.Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата насъответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласногаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП.

4. Потребителят не можеда се позове и губи правата си по предоставената търговска гаранция:

-В случай на непредоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи

-В случай на повреди причинени при транспорт на Потребителската поръчка

-Нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещипредмети, и неправилен монтаж( започнат/ извършен) от страна на потребителя

-При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от www.mebeliarena.bg сервизен( монтажен) център

-В случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите(от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и другидействия и бездействия, причинени от потребителя)

-В случай на нарушаване на физическата цялост на стоката

-В случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатиранесъответствие, за което не сигнализира, а започва/ извършва монтаж надетайла/продукта.

5.Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети,причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и другиприродни бедствия).

6.Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продуктас ограничен срок на годност.

7.Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договораза продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка напродукта. Гаранционното обслужване се извършва само от служители оторизирани отwww.mebeliarena.bg.