Гаранционно обслужване

Вашето спокойствие е важно за нас, доверете ни се! Ние изпълняваме своите обещания!

В доказателство на това всички продукти в mebeliarena.bg са придружени с приемо-предавателен протокол, която осигурява минимум 24 месеца гаранция от датата на подписване му. 

Запазете касовата бележка или приемо-предавателния протокол, като удостоверение за покупката. Тя е условие за валидност на гаранцията.

При извършване на монтаж от наш екип в случай, че бъде открит дефект можем много по-бързо и лесно можем да реагираме за отстраняването или да извършим рекламация.

За допълнителни въпроси и информация се свържете с нас на телефон 0899 661 771 


Гаранционни условия

1. С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, "Мебели Арена" предоставя гаранционна карта, съдържаща условията на търговската гаранция предоставена от производителя, друг търговец или "Мебели Арена". В случай, че не е предоставена гаранционна карта се прилагат правилата на ЗЗП. При неяснота или проблем, Потребителят трябва да се свърже с  "Мебели Арена"

2. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112 - чл.115 от ЗЗП.

3. Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата насъответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП.

4. Потребителят НЕ можеда се позове и губи правата си по предоставената търговска гаранция при следните обстоятелства:

  • Непредоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи
  • Повреди причинени при транспорт на продуктите
  • Нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж (започнат/извършен) от страна на потребителя
  • При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от "Мебели Арена" сервизен (монтажен) център
  • Повреди/дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите (влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя)
  • При нарушаване физическата цялост на продуктите
  • При отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/извършва монтаж надетайла/продукта.

5. Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).

6. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.

7. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договораза продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка напродукта. Гаранционното обслужване се извършва само от служители оторизирани от "Мебели Арена"